Bài viết liên quan

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI 8 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI 8 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2017-2018
Thứ tư, 11/10/2017

Ngày 11/10/2017, tại Phòng GD&ĐT huyện An Biên tiến hành ký kết giao ước thi đua khối 8 ngành ngành GDĐT tỉnh Kiên Giang năm học 2017-2018;


Căn cứ Công văn số 1427/SGDĐT-VP ngày 08/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khối thi đua năm học 2017-2018;

Ngày 11/10/2017, tại Phòng GD&ĐT huyện An Biên tiến hành ký kết giao ước thi đua khối 8 ngành ngành GDĐT tỉnh Kiên Giang năm học 2017-2018;

Đến dự hội nghị và chỉ đạo có:

1. Đ/c Nguyễn Thị Minh Giang - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GDĐT - trưởng ban thi đua ngành GDĐT tỉnh Kiên Giang;

2. Đ/c Lê Văn Hùng - Trưởng phòng TCCB - Sở GDĐT;

3. Đ/c Phan Thu Hằng - Trưởng phòng GDMN - Sở GDĐT;

4. Đ/c Thiều Văn Nam - Trưởng phòng KH-TC - Sở GDĐT;

5. Đ/c Trương Hách Nhi Ta - Trưởng phòng GDTH- Sở GDĐT;

6. Đ/c Võ Thanh Vũ - Chánh thanh tra - Sở GDĐT;

7. Đ/c Nguyễn Thị Đoan Trang - Phó chánh VP - Sở GDĐT;

và các đ/c Trưởng phòng, CV phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của 15 phòng GDĐT của tỉnh Kiên Giang.

Khối thi đua số 8 gồm 15 đơn vị, cụ thể: Phòng GDĐT An Biên, Phòng GDĐT Hòn Đất, Phòng GDĐT Thành phố Rạch Giá, Phòng GDĐT Thị xã Hà Tiên, Phòng GDĐT Kiên Lương, Phòng GDĐT Giang Thành, Phòng GDĐT Phú Quốc, Phòng GDĐT Kiên Hải, Phòng GDĐT Châu Thành, Phòng GDĐT Tân Hiệp, Phòng GDĐT Giồng Riềng, Phòng GDĐT Gò Quao, Phòng GDĐT U Minh Thượng, Phòng GDĐT An Minh, Phòng GDĐT Vĩnh Thuận.

Cụm trưởng : Phòng GDĐT An Biên.

Cụm phó : Phòng GDĐT Hòn Đất.

Nội dung hội nghị

1. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét khen thưởng Khối thi đua số 8, năm học 2017-2018.

2. Gợi ý thảo luận.

3. Đại biểu thảo luận và cho ý kiến thống nhất quy chế.

4. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT.

5. Chủ trì Hội nghị kết luận nội dung Hội nghị.

6. Các thành viên Khối thi đua ký kết giao ước thi đua.

Hội nghị giao ước thi đua khối 8 - năm học 2017-2018