Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh từ 6 tuổi

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy, tỉ lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông với người lớn đã đạt trên 90%, góp phần làm giảm tai nạn.

Tuy nhiên, tỉ lệ người đi xe máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thấp; tỉ lệ trẻ em từ 6 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện chỉ đạt ở mức 30-40%; tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn còn phổ biến.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan liên quan thực hiện các chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; tổ chức chiến dịch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; trong đó đặc biệt chú trọng về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh từ 6 tuổi

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên khi ngồi sau xe máy, xe đạp điện.

Bộ Công an phối hợp, xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm giao thông.

 

Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đề xuất quy định về độ tuổi bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy, xe đạp điện từ 6 tuổi trở lên phù hợp với thực tiễn; đồng thời, bổ sung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm.